• Vízia našej školy

   •  


    Učíme sa pre život. Sprevádzajme žiaka na jeho ceste za vzdelaním a poznaním, aby sa cieľavedomosťou a zodpovednosťou stal plnohodnotným členom spoločnosti a mohol viesť šťastný život.

  • Organizácia vyučovania

 • Deje sa na škole

  Novinky

  • Osvetové stretnutie so zákonnými zástupcami žiakov - Rodičovstvo
   • Osvetové stretnutie so zákonnými zástupcami žiakov - Rodičovstvo
   • 10. 12. 2018
   • Dňa 13. novembra 2018 sa v Základnej škole Chminianske Jakubovany 270 uskutočnilo osvetové stretnutie so zákonnými zástupcami žiakov Základnej školy Chminianske Jakubovany 270 v rámci projektu Škola otvorená všetkým.

    Cieľom aktivity: „Kto, čo robí u nás doma“ bolo rozprávať s rodičmi na tému Rodičovstvo. Primeraným spôsobom zabezpečiť informovanosť rodičov o rôznych funkciách rodiny ako celku a tiež rozprávať o úlohách jej jednotlivých členov. Cez optiku vlastnej skúsenosti rodičia pomenovali úlohy rodiny a jej členov vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu detí. Týchto tém sa aktívne a odborne ujala, Mgr. Mária Kollárová, školský špeciálny pedagóg v súčinnosti so školskou psychologičkou Mgr. Antóniou Velikou a asistentkami učiteľa: Mgr. Alenou Bačenkovou, Soňou Godlovou, Žanetou Jakubkovou, ktorí rodičom primeranou formou priblížili uvedenú problematiku.

   • Čítať viac
  • Mikuláš na našej škole
   • Mikuláš na našej škole
   • 10. 12. 2018
   • Pozrite si fotogalériu z návštevy Mikulášových dvoch pomocníkov.

   • Čítať viac
  • Beseda - "Láska"
   • Beseda - "Láska"
   • 10. 12. 2018
   • Dňa 4.12. sa už po druhýkrát na našej škole uskutočnila beseda pre žiakov 6. a 7. ročníka. Tejto besedy sa odborne ujal Mgr. Tomáš Sivák, koordinátor projektu Zdravé komunity, spolu s miestnymi asistentkami p. Jaslovou a p. Horvátovou. Hlavnou témou bola príprava na zodpovedné medziľudské vzťahy. Dostali sme tiež množstvo odborných informácií – čo sa deje s človekom počas dospievania, aké choroby nás môžu postihnúť, ale aj ako sa im vyvarovať. Neposledným bodom bolo upriamenie pozornosti na tvorbu zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva.

   • Čítať viac
  • Červená stužka 2018
   • Červená stužka 2018
   • 4. 12. 2018
   • Naša škola sa už tradične zapojila tentoraz do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS – Červené stužky. Aktivity k danej kampani sme organizovali v týždni od 26. – 30. 11. 2018. Žiaci v jednotlivých dňoch vyrábali červené stužky, pripínali ich na oblečenie, pozerali film Anjeli, kreslili a vyfarbovali názov k danej téme. Celý týždeň vyvrcholil Živou červenou stužkou. Cieľom aktivít bolo pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy.

   • Čítať viac
  • Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
   • Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
   • 27. 11. 2018
   • Žiaci sú denne účastníkmi cestnej premávky. Stavajú s súčasťou ako chodci, kolobežkári, korčuliari na kolieskových korčuliach, či ako cestujúci hromadnej alebo osobnej dopravy. Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu dopravných nehôd, ktorými sú účastníci aj deti mladšieho a staršieho školského veku. Jednou z prevencie bezpečnosti na cestnej premávky je znalosť dopravných predpisov a bezpečného správania sa v rôznych dopravných situáciách, výučba dopravnej výchovy na ZŠ, pochopenie významu dopravných značiek a signalizačných zariadení. Dňa: 22. 11. 2018 žiaci Základnej školy Chminianske Jakubovany vytvorili dopravné značky, tejto aktivity sa zúčastnili všetky ročníky Základnej školy. Práce boli veľmi kreatívne a zaujímavé.

   • Čítať viac
  • Hodina deťom
   • Hodina deťom
   • 27. 11. 2018
   • V piatok 09.11.2018 bol deň, kedy sa Slovensko opäť rozjasnilo žltou a červenou – farbami Hodiny deťom a nášho maskota, Huga. Aj tento rok bola v uliciach slovenských miest a obcí zbierka pre Hodinu deťom, ktorá je realizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Ide o jednu z najväčších a najznámejších zbierok na Slovensku, ktorá sa realizuje od roku 1999. Vďaka podpore tisícov darcov dokáže táto nadácia pomáhať tam, kde je to potrebné. Hodina deťom je tu pre deti a mladých ľudí do 30 rokov – bežné, talentované, sociálne slabé, zdravotne znevýhodnené, obete fyzického alebo psychického násilia; ako aj pre dospelých, dôležitých v živote detí a mladých ľudí. Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky a aspoň malým príspevkom podporila zbierku pre Hodinu deťom. Vyzbieralo sa presne 50 eur. Ďakujeme.

   • Čítať viac
  • Okresné kolo v stolnom tenise
   • Okresné kolo v stolnom tenise
   • 20. 11. 2018
   • Každoročne sa naša základná škola zúčastňuje okresného kola v stolnom tenise základných škôl.

    Aj tento rok sa naši chlapci (D. Horvát, D. Horvát, F. Horváth a A. Lacko) pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr. V Chovanca stali účastníkmi turnaja.

    V skupine hrali proti rovesníkom zo ZŠ Matice Slovenskej ZŠ Sedlica. Prvý zápas sme vyhrali jednoznačne 4:0, ale v druhom sme prehrali 1:4.

   • Čítať viac
  • Medzinárodný deň rómskeho jazyka
   • Medzinárodný deň rómskeho jazyka
   • 8. 11. 2018
   • Rozhlasovým okienkom a Maratónom čítania a písania v rómskom jazyku si naša škola v pondelok 5. novembra pripomenula Medzinárodný deň rómskeho jazyka. Rómovia si tento deň pripomínajú od roku 2009 a je oslavným dňom rómskeho jazyka. Je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvu na literatúru, film, divadlo, hudbu a tanec.

   • Čítať viac
  • Rómovia sa čítajú
   • Rómovia sa čítajú
   • 7. 11. 2018
   • Rómovia sa čítajú – takto znie názov projektu, ktorý pripravila Redakcia národnostného vysielania RTVS v Košiciach. Cieľom tohto projektu je podporiť vedomosti nielen Rómov, ale celej spoločnosti o rómskej literatúre, a tak ju spropagovať širokej verejnosti.

    V rámci Medzinárodného dňa rómskeho jazyka sa uskutočnilo verejné nahrávanie relácie s rovnomenným názvom Rómovia sa čítajú, ktorého sa zúčastnili aj naše dve žiačky Adriánka Lacková (5.A trieda) a Ivanka Holubová (6.A trieda). V štyroch okruhoch žiaci a študenti základných a stredných škôl predstavili prostredníctvom krátkych ukážok výber z tvorby rómskych autorov. Odzneli tu úryvky z diel Eleny Lackovej, Mileny Hübschmannovej či Dezidera Bangu a mnohých ďalších. Moderátorkou relácie bola Erika Godlová, ktorá prostredníctvom krátkeho rozhovoru vyspovedala účinkujúcich čitateľov. Tento „čitateľský maratón“ spestrilo hudobné vystúp

   • Čítať viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
  • Zober loptu, nie drogy
  • Prešovský samosprávny kraj
  • eTwinning
  • Fare network
  • Paradysio
  • Nadácia Volkswagen Slovakia
  • Modrá škola
  • Zelená škola
  • Škola priateľská k deťom
  • Erasmus+
   • Kontakty

    • Základná škola Chminianske Jakubovany 270
    • zschjakubovany@gmail.com
    • +421517761561
    • Chminianske Jakubovany 270
    • 00327158
    • 2020543173
    • PaedDr. Juliana Perečinská, riaditeľka školy
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie