Navigácia

Toto sme my

 

 

Škola otvorená všetkým

Naša škola sa v školskom roku 2016/2017 zapojila do národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Národný projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje. V rámci projektu sa bude podporovať model inklúzivného vzdelávania. V škole bude pracovať odborný tím zložený z pedagogických asistentov, ale aj odborníkov z oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky.

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP ŠOV:

Viac informácií o projekte nájdete na tomto linku.

Školská televízia "Little Star"

V školskom roku 2015/2016 vznikla na našej škole školská televízia "Little Star". Naši žiaci Vás budú informovať o dôležitých udalostiach, ktoré sa uskutočnia na našej základnej škole. Videá z  jednotlivých vysielaní si môžete pozrieť tu: 

Prve_vysielanie_skolskej_televizie_Little_Star.mp4

Druhe_vysielanie_skolskej_televizie_Little_Star.mp4

Tretie__vysielanie_skolskej_televizie_Little_Star.mp4.

Stvrte_vysielanie_skolskej_televizie_Little_Star.mp4

Škola v prírode Červený Kláštor 2015

Piate vysielanie školskej televízie Little Star

Šieste vysielanie školskej televízie Little Star
(Naši susedia a my)

Siedme vysielanie školskej televízie Little Star
(1. polrok šk. roka 2016/17)

Ôsme vysielanie školskej televízie Little Star
(2. polrok šk. roka 2016/2017)

Školský časopis - "Jakubo(no)viny"

Na našej škole funguje aj školský časopis pod názvom "Jakubo(no)viny". 

Ich obsah si môžete pozrieť na tomto linku

PartneriNovinky

 • 12. 12. 2017

  Dňa 12.12.2017 sa v sále obecného úradu Chminianske Jakubovany uskutočnila Vianočná akcia pod názvom „Žiaci a učitelia ZŠ Chminianske Jakubovany – predvianočná nálada".

  Žiaci našej školy spoločne ozdobili vianočný stromček a potešili nás pripraveným vianočným programom. Pre starších žiakov bol pripravený vianočný koncert, ktorý zabezpečila organizácia Škola života. Zároveň sme sa všetci spoločne zoznámili s naším novým spolužiakom Jakubom Chminianskym, ktorého žiaci prijali medzi seba s veľkým úsmevom a otvoreným srdcom. Následne žiaci nultých ročníkov boli pasovaní za žiakov našej školy. Všetci spoločne sme prežili krásne chvíle a z veľkým očakávaním sa tešíme na Ježiška.

 • 20. 12. 2017

  Dňa 20.12 sa konal na škole vianočný pingpongový turnaj, ktorý zorganizovali žiaci zo školskej rady. Pingpongového turnaja sa zúčastnilo 11 chlapcov a 5 dievčat zo 4., 5., a 6. ročníka. Spomedzi všetkých súťažiacich sa na treťom mieste umiestnili dvaja žiaci Klaudia Mirgová a František Horvát zo 6.A triedy. Do druhého miesta sa prebojoval Alex Horvát z 5.A triedy. Víťazom celého turnaja sa stal Dávid Horvát zo 6.A triedy. Žiaci si počas celého turnaja fandili a navzájom sa podporovali.

 • 14. 12. 2017

  Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž je zameraná na prednes povesti.

  Súťažili sme vo všetkých troch kategóriách: I. kategória ( víťaz: Lucia Kalejová, žiačka 3. B), II. kategória (víťaz: Adriana Lacková, žiačka 4.A) a posledná III. kategória (víťaz: Klaudia Mirgová, žiačka 6.A).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Chminianske Jakubovany
  Chminianske Jakubovany 270
 • +421517761561

Fotogaléria